ACTIVIDADES

INTEGRACN


Asociacion Integración pola inclusion de persoas en situación de vulnerabilidade social, de ámbito autonómico entidade prestadora de Servizos Sociais E-5760

CUENTA AUDITADAS GO&GO CONSULTORES

PROGRAMA INTEGRACION LABORAL


CENTRO DE FORMACION

COLABORACIONS

                                        C.I.S.I

ASOCIACION INTEGRACION

VALORES DA ENTIDADE

-UNIDADE


-HUMANIDADE


-VOLUNTARIADO


-SOLIDARIDADE


-IGUALDADE


-XUSTIZA SOCIAL


-NEUTRALIDADE


-ALTRUISMO


-PACIFISMO


-UNIVERSALIDADE